Thông báo 173/TB-UBND ngày 22/2/2019 của UBND Thành phố Phan Thiết

Thông báo

Thông báo 173/TB-UBND ngày 22/2/2019 của UBND Thành phố Phan Thiết

THÔNG BÁO Về việc nghiên cứu, triển khai Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh mỏ khoáng sản trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 : Xem và tải file


   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech