Thông báo số 7811/TB-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố về việc Chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản.

Thông báo

Thông báo số 7811/TB-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố về việc Chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản.

Công văn số 2818/UBND-KGVX: Tải file   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech