Thông báo số 6910 /TB - UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Phan Thiết Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy photocopy các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018.

Thông báo

Thông báo số 6910 /TB - UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Phan Thiết Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy photocopy các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018.

Công văn số 99/TTMSTSC-NV: Download


   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech