THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ 6 (KHOÁ XIV)

Xã Thiện Nghiệp

THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ 6 (KHOÁ XIV)08/07/2018 09:51:02

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2018, Đảng ủy xã Thiện Nghiệp tổ chức Hội nghị Đảng bộ xã lận thứ 6 (khóa XIV) nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nghiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, dân vận 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo 06 tháng cuối năm 2018.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí trong  Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thiện Nghiệp. Tại Hội nghị đã nghe Thường trực Đảng ủy báo cáo dánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6, công tác xây dựng đảng và công tác dân dân 06 tháng đầu năm.  Trong đó các kết quả nổi bật như sau:

Sáu tháng qua, tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND Thành phố; Đảng bộ và nhân dân xã Thiện Nghiệp đã nỗ lực phấn đấu nên kết quả các mặt nhìn chung đạt khá.

- Về kinh tế – xã hội:

Diện tích một số cây trồng chủ yếu ổn định. Duy trì đàn gia súc, gia cầm. Hoạt động mua, bán của Chợ Thiện Nghiệp được ổn định. Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu, đạt 205,8%; chi ngân sách đảm bảo theo dự toán và theo quy chế chi tiêu nội bộ. Hoàn thành thu quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Thực hiện tốt công tác đăng ký và đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có tăng cường công tác quản lý tài nguyên - môi trường. Xây dựng cơ bản được quan tâm tập trung chỉ đạo; Chất lượng giáo dục được giữ vững, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tốt; duy trì các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Phối hợp chi trả đầy đủ các chế độ chính sách - xã hội; thực hiện tốt công tác vận động chăm lo hỗ trợ đời sống hộ nghèo, khó khăn. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Tham gia tốt Hội trại tòng quân, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018. An ninh chính trị được giữ vững, có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn xã hội; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã được tập trung chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; Quan tâm chỉ đạo đối với các tiêu chí chưa bền vững và chưa đạt trong duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

- Về công tác xây dựng Đảng và dân vận

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung chỉ đạo, góp phần, nâng cao nhận thức, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; Phát triển đảng viên 4/8 đ/c, đạt 50% chỉ tiêu. Tập trung thực hiện biên soạn lịch sử truyền thống giai đoạn 1975 - 1985. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ đến từng cán bộ, đảng viên trong xã; Thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo, có những chuyển biến khá tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được Đảng ủy cũng nhận thấy con một số hạn chế và tồn tại như

Việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn mới còn nhiều khó khăn, nhất là công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững; Công tác kiểm tra quản lý đất đai, trật tự xây dựng có lúc chưa tập trung chỉ đạo kịp thời. Vệ sinh môi trường chăn nuôi trong khu dân cư chưa đảm bảo. Thu phí vệ sinh môi trường và quỹ phòng chống thiên tai đạt thấp; Trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp, tệ nạn số đề, cờ bạc vẫn còn âm ĩ lây lan; công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc chưa kịp thời; Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ được giao còn chậm dẫn đến kết quả một số công việc chưa cao. Việc chấp hành Nội quy, Quy định, Quy chế làm việc của cán bộ, công chức có lúc chưa nghiêm túc; Việc nắm bắt thông tin, định hướng trong dư luận của Ban Tuyên giáo – dân vận và Mặt trận, các đoàn thể có lúc, có việc còn chậm; Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chưa theo kịp yêu cầu; nội dung sinh hoạt của một số tổ chức đoàn thể ở thôn còn đơn điệu, ít sáng tạo; vai trò của hội viên cốt cán chính trị chưa phát huy.

          Qua các ý kiến góp ý của các dảng viên tại hội nghị và báo cáo giải trình làm rõ them một số nội dung của Đảng viên quan tâm, ông Trần Tú minh – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị đã tiếp thu, kết luận và triển khai một số giải pháp trọng tâm từ đâu đến cuối năm 2018 như sau:

+ Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức các hội nghị chuyên đề để khắc phục các khó khăn, tồn tại đã nêu ở 6 tháng đầu năm.

+ Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/ĐU ngày 24/5/2018 của Đảng uỷ về duy trì, giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới đến năm 2019

+ Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản. Công khai tất cả các khoản thu, chi và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định.

+ Tăng cường công tác kiểm tra về trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép. Tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và xử lý đúng quy định các trường hợp không giữ gìn vệ sinh nơi công cộng khu vực trường học. Khắc phục việc quản lý các khu đất công sau giám sát. Tổ chức thi công hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và các tuyến đường “Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư” đã đăng ký, vận động thi công các tuyến đường vốn 100% của dân.

+ Duy trì giữ vững chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tăng cường công tác vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, chú ý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu ở Trạm y tế xã; tiếp tục kiến nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thành phố giao. Đẩy mạnh hoạt động của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp triển khai đào tạo ngành nghề cho lao động nông thôn. Triển khai thực hiện các tiêu chí giữ vững xã phù hợp với trẻ em. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trên địa bàn.

+ Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, chú ý công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhất là cờ bạc, số đề, việc sử dụng các chất ma tuý trong thanh thiếu niên, học sinh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ nhân dân tự quản. Tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh.

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan tâm kiểm tra, nhắc nhở kết quả giao việc và việc thực thi nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời xây dựng phong cách, thái độ văn minh trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan.

+ Tập trung tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 6 và lần thứ 7 của HĐND xã, khoá IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thực hiện tốt công tác giám sát theo kế hoạch, đôn đốc việc thực hiện ý kiến trả lời của UBND xã đối với cử tri.

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên từ đó làm nồng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và rộng rãi trong quần chúng nhân dân tích cực đồng thuận tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo – Dân vận và các tổ Tuyên giáo – Dân vận ở thôn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 25/9/2013 của Thành ủy về “tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

+ Mặt trận và các đoàn thể xã tiếp tục tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW; tổ chức đối thoại người đứng đầu Đảng uỷ, UBND đối với nhân dân năm 2018 theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đạt kết quả thiết thực; tiếp tục vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới.

+ Phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu giao. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và của các chi bộ trực thuộc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng việc làm theo, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả. Đẩy mạnh và phát huy vai trò của các chi bộ trực thuộc nhất là vai trò, trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục sưu tầm và tổ chức hội thảo tập lịch sử truyền thống Thiện Nghiệp – Hàm Tiến, giai đoạn 1975 - 2002. Phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

+ HĐND, UBND, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn và các hội đoàn thể; Mặt trận, các đoàn thể xã; các chi bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung trên tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức chi tiết - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech